Toyota Wigo có giá khoảng 400 triệu đồng | Thông tin thị trường

Toyota Wigo đã có mặt tại đại lý để sẵn sàng chính thức lên kệ vào tháng sau với giá bán dự kiến trong khoảng trên dưới 400 triệu đồng.